Monika towarzyszy mojej twórczości niemal od początku. Gdyby nie jej profesjonalna pomoc redakcyjna, moje teksty nie byłyby na takim poziomie i tak doceniane wśród czytelników. Zredagowała powieść pt. „Wpływ”, dzięki czemu mogłem oddać wydawcy tekst najwyższej jakości. Poprawiła kilkanaście opowiadań, niektóre długości noweli, szczególnie opowiadanie, pt. „Ona”. Tekst pt. „Kamień” został wyróżniony w I Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Prozatorskich – Inspirowani Tyrmandem, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy. Praca redakcyjna biblioteki do wydania pokonkursowego była ograniczona jedynie do składu, co pokazuje, jaki poziom reprezentuje Monika. Jej praca jest kompleksowa. Zwraca uwagę na brzmienie tekstu, żeby nie zgrzytało w żadnym miejscu, na szyk w zdaniach, powtórzenia, nie wspominając o interpunkcji i tych nieszczęsnych przecinkach, których nienawidzę z całego serca. Nawet tę rekomendację zleciłem Monice do korekty i znalazła kilka błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *